Nieuwsbericht

 
 

Zaterdag, 1 Juni 2013,  Tips & Tricks
 Omdat het uitfilteren van aandelen op basis van meerdere indicatoren soms complex is, werden de lijsten in VisionExpert nu uitgebreid met een Rating-systeem. Op deze manier kunt u ook aandelen uitfilteren die niet aan ALLE voorwaarden voldoen, of slechts gedeeltelijk. Het biedt bovendien de extra mogelijkheid om de filterresultaten nadien op deze score te sorteren.

 

Het enige wat hiervoor binnen VisionExpert werd aangepast is dat u bij elke kolom van de lijst nu een "gewicht" kunt opgeven. Wanneer tijdens het uitfilteren de voorwaarde voor deze kolom is voldaan, dan wordt dit gewicht bij de totaalscore voor dit effect opgeteld.

 

Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar is het niet. We verduidelijken dit aan de hand van het volgende voorbeeld :

 

Huidig systeem :

 • In VisionExpert hebben we de volgende (filter)lijst :

 

 • Naast de naam en de koersgegevens bevat deze lijst nog de volgende voorwaarden (=kolommen) :
 • Avg.KT : het korte termijn gemiddelde berekend over 39 dagen, op voorwaarde dat dit gemiddelde zich onder de meest recente koers bevindt
 • Avg.LT : het lange termijn gemiddelde (200d.) op voorwaarde dat dit zich onder de meest recente koers bevindt
 • RSI : de RSI van het aandeel (default 14 dagen) op voorwaarde dat de RSI zicht onder het 70-punten niveau bevindt.

 

Herberekenen van de lijst

Wanneer we deze lijst laten herberekenen met recente koersen dan voldoen ongeveer 30% van de aandelen aan ALLE voorwaarden. De rest van de aandelen voldoet helemaal niet.

 

Toekennen van gewichten

In de nieuwste versie van het programma kunt u nu per kolom ook een "gewicht" toekennen. Via dit gewicht kunt u aangeven welke voorwaarde belangrijker is dan de andere. Hoe groter het gewicht, hoe belangrijker de voorwaarde :

 

 • In ons voorbeeld geven we de verschillende kolommen respectievelijk een gewicht van 50, 40 en 30 punten.
 • Een aandeel dat aan alle voorwaarden voldoet zal dan 120 punten scoren, zijnde 100%.
 • Om het gewicht van een kolom in te stellen roept u de "Eigenschappen" van de lijst op
 • Klik in de tabel op de kolom naar keuze en roep de "Eigenschappen" van de kolom op :

 

 • Klik vervolgens bovenaan op het "Extra" tabblad
 • Hier kunt u nu het gewicht voor de kolom ingeven :

 

 

 • We passen alle kolommen in onze lijst op deze manier aan.
 • Het enige wat we nu nog moeten doen is een extra kolom aan de lijst toevoegen met daarin de totaalscore voor elk aandeel. Dit kan door gebruik te maken van de (nieuwe) instructie #SCORE :

 

 

Nieuw lijst met scores

Wanneer we deze nieuwe lijst nu herberekenen met nieuwe slotkoersen dan krijgen we het volgende resultaat te zien :

 

 • Merk op dat de kolommen die aan de voorwaarden voldoen vervangen werden door de waarde van het gewicht.

 

 • Als laatste kolom wordt de totaalscore voor elk aandeel afgebeeld
 • Door de lijst op deze Score-kolom te sorteren (in dalende volgorde) krijgt u de meest interessante aandelen steeds bovenaan in de tabel.

 

Extra mogelijkheden :

 • U kunt hier nu gemakkelijk alle aandelen selecteren die meer dan 50% scoren, door aan de Score-kolom een extra voorwaarde toe te kennen. Het is vanzelfsprekend dat alle voorwaarden uit de voorgaande kolommen dan niet meetellen : alleen deze voorwaarde beslist dus of een aandeel al dan niet geselecteerd wordt.)
 • Door de verschillende kolommen "via pijltjes af te beelden" zal er steeds een groene pijl getoond worden wanneer een voorwaarde "scoort" (omdat het toegekende gewicht een positief getal is) :

 

 

 

Tips

 • Bij het samenstellen van een nieuwe lijst maakt u de lijst best eerst op zonder de gewichten om te zien of de logica van al uw berekeningen wel correct zijn. Pas nadien kunt u naar eigen smaak de gewichten toekennen.
 • Het kan eveneens handig zijn om de instructie #SCORE(100) te gebruiken (in plaats van #SCORE). Het programma toont u dan naast de score ook het totaal gewicht dat u heeft toegekend, ideaal ter controle :

 

 • Plaats de #SCORE-kolom steeds als laatste kolom in uw lijst, anders bekomt u eerder een subtotaal in plaats van een totaal.
 • Door een negatief gewicht te gebruiken kunt u ook strafpunten aan een aandeel toekennen. Dit wordt dan in de tabel aangeduid met een rode pijl. Dit negatieve gewicht heeft echter geen invloed op het totale gewicht.

 

Opmerkingen :

 • Deze functionaliteit zit alleen in de Professional versie van VisionExpert (en ook in VisionLITE dus).
 • Het Score-systeem is beschikbaar vanaf versie 5.1

 

Downloaden Score lijst

 • Klik op de link hieronder om de lijst uit dit voorbeeld rechtstreeks in VisionExpert te importeren :

Score System.VISIONSEL

 

 • Binnenkort zullen we nog meer lijsten publiceren. Hou de website in de gaten. Heeft u zelf nog een handelsysteem dat u met anderen wenst te delen. Neem gerust met ons contact op.