Nieuwsbericht

 
 

Zaterdag, 27 December 2008,  Tips & Tricks
 VisionExpert gebruikers die ook over het portefeuillebeheer-programma Portfolio2000 beschikken (zie Portfolio2000 website) kunnen VisionEXPERT niet alleen gebruiken om de koersen van de portefeuilles gratis te laten bijwerken, in VisionEXPERT kunt u deze portefeuilles ook volledig grafisch analyseren en de transacties van de portefeuilles op de grafieken laten afbeelden.

 

Gedetailleerde instructies :

Om een portefeuille uit Portfolio2000 grafisch in VisionEXPERT te analyseren is het belangrijk dat enkele zaken juist ingesteld staan. In het voorbeeld hieronder gaan we er van uit dat VisionEXPERT in de directory "C:\Program Files\Visionexpert" geïnstalleerd staat en dat Portfolio2000 in "C:\Program Files\Portfolio2000" geïnstalleerd staat :

 


Instellen VisionExpert :

 • In VisionEXPERT moet u éénmalig instellen waar VisionEXPERT de portefeuilles van Portfolio2000 moet gaan zoeken. Start hiervoor VisionEXPERT op en kies de menukeuze "Bestand - Instellingen programma...".  
 • U krijgt dan het volgende scherm :

VisionExpert Settings

 

 • Naast "Portfolio2000" kunt u de directory instellen waar Portfolio2000 of Portfolio2000 Professional geïnstalleerd staan. Normaal is dit "C:\Program Files\Portfolio2000". Indien u Portfolio2000 in een andere map installeerde dan kunt u dit hier aanpassen.
 • Dit is het enige dat in VisionEXPERT moet ingesteld worden.

 

Instellen Portfolio2000 :

 • Start vervolgens Portfolio2000 op en kies de menukeuze "Beheer - Programma instellingen". In het volgende scherm klikt u vervolgens bovenaan op het "Databanken" tabblad :

Portfolio settings

 

 • Om Portfolio2000 te koppelen aan VisionEXPERT moet u de menukeuze "Via VisionExpert"  of "Via Vision2000" activeren. Hieronder kunt u de directory opgeven waar VisionExpert geinstalleerd staat. Normaal is dit "C:\Program Files\VisionExpert\". Indien u VisionExpert in een andere map geïnstalleerd heeft dan kunt u dit hier aanpassen.


Koppelen van de aandelen :

 

Eens Portfolio2000 aan VisionEXPERT gekoppeld werd moeten alle aandelen uit uw portefeuilles individueel aan VisionExpert gekoppeld worden. Dit is belangrijk want anders kan VisionExpert de aandelen uit deze Portefeuilles nooit terugvinden. Waarschijnlijk zullen de meeste portefeuilles reeds aan VisionExpert gekoppeld zijn.

Indien dit niet zo zou zijn gaat u als volgt te werk :

 

 • Start Portfolio2000 en "open" de gewenste portefeuille.
 • Ga vervolgens naar het scherm met de "Open posities".
 • Klik op een willekeurig aandeel en roep de eigenschappen van dit aandeel op.
 • In dit scherm klikt u bovenaan op het "Koppeling"-tabblad. Het volgende scherm wordt dan afgebeeld :

Koppeling Effect

 

 • Onderaan dit scherm wordt dan afgebeeld hoe dit effect gekoppeld is. (In het voorbeeld hierboven kunt u zien dat het aandeel "Pfizer" reeds aan VisionExpert gekoppeld is.)
 • Mocht dit aandeel nog niet aan VisionExpert gekoppeld zijn dan klikt u op het pijltje dat aan de rechterzijde van de koppeling wordt afgebeeld.
 • U krijgt dan een nieuw selectievenster te zien waarin u de koppeling kunt kiezen :

Koppeling Pfizer

 

 • Onder "Vision" kiest u de markt en categorie waarin het effect zich in VisionExpert bevindt. In de tabel kiest u vervolgens het effect waarmee u het aandeel uit uw portefeuille wenst te koppelen. Klik vervolgens onderaan op de "OK"-toets.
 • Voor dit aandeel werd nu in Portfolio2000 een koppeling gelegd naar de koersen van dit aandeel in VisionExpert. Hierdoor zullen uw portefeuilles steeds gratis worden bijgewerkt met de koersen die reeds in VisionEXPERT zitten. Herhaal deze procedure voor alle effecten uit de portefeuille.


Grafische analyse van een Portefeuille :

Indien alles correct ingesteld werd, en alle portefeuilles aan VisionExpert gekoppeld werden, dan kunt u deze portefeuilles in VisionEXPERT grafisch analyseren :

 

 • Start VisionEXPERT op en ga naar het "Analyse"-scherm (of "QuickCharts"):

 

 • Om een effect in het geheugen te lezen kiest u de "Laden"-toets in de taakbalk (het 2de icoontje van links) of de "CTRL+I"-toetscombinatie op uw klavier.
 • Het programma toont dan het selectievenster waarmee u een aandeel uit een markt, lijst of portefeuille kunt selecteren :

 

 • Klik vervolgens onderaan op het "Portfolio2000"-tabblad. (Verwar dit niet met het "Portefeuilles"-tabblad ernaast). In de linkertabel worden dan alle portefeuilles uit Portfolio2000 afgebeeld.
 • Indien het "Portfolio2000"-tabblad NIET zichtbaar is dan werd de directory waar Portfolio2000 geïnstalleerd staat nog niet ingevuld (zie hierboven).  
 • Indien er geen portefeuilles afgebeeld worden dan kan het ook zijn dat u een verkeerde directory voor Portfolio2000 heeft opgegeven.
 • Selecteer in de linkertabel de gewenste portfeuille. In het voorbeeld hierboven selecteren we de "Dogs of the Dow"-portefeuille. In de rechtertabel wordt vervolgens de inhoud van deze portefeuille afgebeeld. 
 • Indien hier geen enkel effect afgebeeld wordt dan werden de effecten uit deze portefeuille in Portfolio2000 waarschijnlijk nog niet aan VisionExpert gekoppeld, of is de koppeling ervan verkeerd ingesteld (zie hierboven).
 • In de rechtertabel kunt u nu het gewenste effect selecteren. Klik op "OK" om het effect in het geheugen te laden en de grafiek af te beelden.
 • Via de toetsen "Vorige" en "Volgende" (resp. 1e en 3e icoontje in de taakbalk) of de toetsen "Page-Up" en "Page-Down" kunt u snel het vorige of het volgende aandeel uit de portefeuille laten afbeelden.

 

Meerdere aandelen ineens analyseren :

Het kan ook handig zijn om de grafieken van alle aandelen uit de portefeuille op hetzelfde scherm te bekijken. Dit kan zeer eenvoudig via het "Mozaïek"-scherm.

 

 • Open hiervoor in VisionExpert het "Mozaïek"-scherm.
 • In de taakbalk selecteert u bovenaan in de lijst de gewenste portefeuille :

 

 • Via de "Volgende"- en "Vorige"-toetsen in de taakbalk kunt u de portefeuille doorbladeren.

 

Afbeelden transacties op grafieken :

Via het "Voorbeeldvenster" aan de rechterzijde van het scherm kunt u nu zeer eenvoudig de transacties op deze effecten laten afbeelden.

 

 • Ga naar het "Analyse"-scherm (of "QuickCharts").
 • Selecteer een aandeel uit een portefeuille uit Portfolio2000 (zie hierboven)
 • In het voorbeeldvenster aan de rechterzijde klikt u op het "Portefeuille"-tabblad.
 • Het programma zal dan alle transacties afbeelden die u op dit effect heeft uitgevoerd:

 

 • Indien er in dit voorbeeldvenster geen transacties worden afgebeeld, dan bevindt u zich waarschijnlijk niet in een Portfolio2000-portefeuille. Selecteer dan best een aandeel op de manier zoals hierboven beschreven staat.
 • Wanneer u met de muis over één van de transacties beweegt dan zal de transactie met een duidelijke boodschap op de grafiek afgebeeld worden.
 • Ter hoogte van de aankoopprijs (of verkoopprijs) wordt eveneens een horizontale hulplijn getoond, zodat u op de linker (procent-schaal) direct kunt zien hoeveel procent winst (of verlies) u op dit aandeel heeft. In het voorbeeld hierboven kunt u zien dat we voor Citigroup een return tussen +9 en +13% hebben.
 • Onderaan het voorbeeldvenster kunt u via "Start Portfolio2000" rechtstreeks Portfolio2000 opstarten.
 • Klik op "Oproepen portefeuille" om de transacties in VisionExpert te bekijken :