Frequently Asked Questions

 
 

Waar kan ik zien of ik over de recentste versie van het programma beschik ?Start het programma op en kies in de menubalk van het programma de menukeuze "Help - About VisionExpert...".  Rechtsonderaan in het opstartscherm ziet u dan onder de naam van de geregistreerde gebruiker ook over welke versie u beschikt. Indien hier bv "Professional 4.1 (build 38.982)" staat dan beschikt u over VisionEXPERT Professional versie 4.1. Tussen haakjes staat steeds de "release" en de "build". Hoe hoger de "build" hoe recenter uw versie is.